Úspěšně podnikáte, a přesto máte čas

6 klíčových metod jak získat peníze pro Vaše podnikání a přitom si nepůjčit ani korunu

6 klíčových metod jak získat peníze pro Vaše podnikání

Finance tvoří neodmyslitelnou část realizace Vašich představ a nápadů. Ale i čas v dnešní době hraje významnou roli. Jak tedy získat potřebné peníze pro vlastní podnikání a přitom neztrácet zbytečně čas? Rádi byste zhlédli postuláty vedení jiných firem a poučili se z jejich přístupu, který jim zajišťuje nejen dostatečný finanční obnos na zaplacení svých závazků, ale i poskytuje prostor na další investice? O správném postoji firmy k podnikání a vhodně zvolených taktikách prezentace vypovídá její okamžitá hotovostní výše.

K úspěchu Vaší firmy lze učinit následovné:

  • Je zapotřebí zcela změnit svůj přístup a pohled na stávající chod podniku.
  • Potřebujete změnit zaběhnuté postoje a používané prostředky.
  • Jak radikální se rozhodnete být v užití jiných, perspektivnějších stanovisek a přístupů k zákazníkům, tak se to více či méně odrazí na prosperitě Vaší firmy.

Záměrem tohoto článku je, poskytnout 6 klíčových metod jak získat peníze pro Vaše podnikání a přitom si nepůjčit ani korunu, které následně firmě zajistí nezbytný peněžní obnos. A to vše v krátkém časovém úseku. Nejedná se o možnosti zisku financí prostřednictvím půjček či úvěrů. Jedná se o peníze, které Vy sami získáte. Postupně rozebereme 6 metod, jež Vás vyvedou z deziluze podnikání.

Metoda #1 – Vytvoř seznam stálých klientů

Pokud chcete peníze pro Vaše podnikání, musíte mít přehled o klientovi (zájmy, potřeby) a přehled o obchodních transakcích. Vytvořte si jednoduchou excel tabulku, zaznamenejte data klientů, se kterými jste obchodovali (i ty, se kterými jste nakonec obchod neuzavřeli, ale byli jste vzájemně v kontaktu). Během pár hodin budete mít přehled lidí, o kterých víte, že Vaše služby či produkty firmy používají nebo mají zájem je využívat. Prostřednictvím seznamu jste provedli „selekci“ lidí, která Vám poskytne souhrn klientů, s nimiž máte velkou pravděpodobnost uzavření nového obchodu. A navíc Vás už potenciální zákazník zná, ví, co může očekávat a předpokládá Vaši spolehlivost z dřívější spolupráce.

Tím jste získali základní zdroj pravidelných a velkých příjmů bez toho, abyste zvyšovali náklady na propagaci a získání nového zákazníka. Pokud Váš explicitní záměr povede ke klientům již známým, získáváte tak výhodu předpokladu vize potřeby zákazníka. Vycházíte z následujících údajů: co dělá, odkud je, kdy naposledy využil Vaše služby, co nakupoval, či co má zakoupeno,… Kontaktujete ho tedy s vědomím, že máte dostatečně reálné představy o tom, co by mohl od Vás požadovat a očekávat, aby zpětná vazba byla pozitivní, ku prospěchu obou zúčastněných stran.

Metoda #2 – Vytvoř neodolatelnou nabídku

Co vše můžete Vašemu klientovi nabídnout? V čem se lišíte oproti konkurenci? Jestliže prodáváte velmi konkurenční zboží, musíte být schopni poskytnout zákazníkovi výhody. Přestaňte bojovat s cenou uváděnou konkurencí. Zaměřte své myšlenky na realizaci potřeb klientů, které potencionální zákazníci u ostatních prodejců nenaleznou a u Vás s nadšením a oceněním přijmou. Atraktivnost nabídky je podmíněna volbou vhodných prostředků a jejich asociací. Podstata by měla spočívat v promyšlenosti a bezchybnosti uvádějící oferty, jednoduchosti a jednoznačnosti textové formulace a v cílenosti. Důraznost přínosu z využití nabídky a zisk atraktivních bonusů při krátkodobé či dlouhodobé spolupráci zvýší zájem nejednoho klienta.

A jak to vypadá v praxi?

Např.: Vlastníte kamennou prodejnu s elektronikou. K domácímu spotřebiči (pračce) nabídnete její zabudovaní na Vámi určené místo v bytě, domě za 99 Kč. Bonus představuje instalování a zaškolení odborníkem přímo u klienta (ukáže, kde se čistí filtry, jak často jej měnit, vysvětlí a předvede jednotlivá nastavení a funkce,…). Samozřejmě se najde určité procento, které nabízené možnosti nevyužije, ale troufnu si říci, že ¾ klientů ano.

Ukázky:
Pozvěte je na vyzkoušení nového stroje.
Jste podnik poskytující tiskové služby? Zavolejte a nabídněte dotisk katalogů pro klienty.
Vlastníte cestovní kancelář? Zavolejte klientům s předstihem a zeptejte se jich, kam letos plánují na dovolenou a zrealizujte jim dovolenou za zvýhodněnou cenu.

Tento princip lze uplatit v kterémkoliv odvětví podnikání.

Metoda #3 – Jak získat od klienta více peněz, než je původní předpoklad a nadále si zaručit i jeho spokojenost?

Často bývá tento způsob zdroje financí opomíjen, avšak jednoduchost metody a snadná aplikace zaručuje podnikatelům znatelné navýšení jejich zisků.

Položte si otázku: „Co by se stalo, kdyby cca každý 3-tí zákazník zvýšil hodnotu objednávky např. o 20 %?“ Myslíte, že je to reálné? Ano, je.

Další technika, která nebude stát ani korunu a přinese nemalé zisky do Vašeho podnikového rozpočtu.

Ještě dvě věci, které musíte v první řadě udělat:
1/ Vytvořit kvalitní a poutavou ofertu (náležitosti, které musí zahrnovat – doplňkový produkt či speciální nabídku).
2/ K hlavnímu produktu, který si zákazník koupil, je též předložen návrh dalšího možného, samozřejmě zvýhodněného, obchodu. Klient nabude přesvědčení o výhodnosti a doplňkový produkt zakoupí. Platí to i v případě využití speciálních nabídek vztahující se na příslušné zboží.

Oboustranný přínos tedy spočívá ve spokojenosti zákazníka, který si opatřil cenově výhodné zboží a v navyšování obchodních zisků firmy. Každému klientovi tedy nezapomeňte položit následující otázku: „Pane zákazníku (pokud znáte jméno, oslovte jménem), my jsme na dnešní den připravili speciální akci, a pokud se Vám bude líbit, tak si můžete koupit pár velmi populárních produktů (služeb) za ceny, které jsou o 30 až 60 % nižší, než ty které znáte. Je to velmi jednoduché. Mohu Vám o nich říci podrobněji?“

A mlčíte a čekáte na reakci.

Po reakci ,,ANO“, seznamte zákazníka s náležitostmi týkající se nabídky. Zdůrazněte výhody a klady v případě využití nabízené akce.

Nyní Vám ukážu, co to znamená pro Vaši pokladnu. Pracujete se 100 % (nakoupíte za 50, prodáte za 100). Máte za týden 10 obchodů, jeden obchod v hodnotě 10.000 (5000 čistého). Každému klientovi položíte otázku a každý třetí ji využije, tzn. z 10 zákazníků 3 zakoupí více, než plánovali a pořídí si doplňkové zboží v hodnotě 2000 (pro Vás 1000 čistý zisk). To máte týdně o 3000 čistého zisku navíc. 3000 x 50 týdnů = 150.000 ročně, a to není zanedbatelná částka.

Doporučení na závěr: Návrh referujte zákazníkovi s důležitostí a apelujte na jeho výhody.

Metoda #4 Jak udělat účinný „stroj“ na peníze?

Reklama musí účinně oslovit nejen klienty, kterým je primárně určena, ale implicitně i širší veřejnost. Musí zaujmout a být schopna prezentovat daný produkt či služby co nejlépe. Jak zajistit, aby na Vaše inzerce reagovala větší část populace? K správné formulaci inzerátů a nabídek je zapotřebí znalost klientových potřeb, požadavků, potíží,… v rámci obchodních záležitostí. Sedněte si a začněte psát 30 nejčastějších nesnází, které Váš zákazník řeší a musí řešit. Ke každému problému pak napište, jak byste postupovali při jeho řešení, aby vše proběhlo rychle a bez zbytečných konfrontací s klientem. Vyvarujte se zájmenným výrazům typu: my, náš, atd., a naopak používejte spojení typu: přinese Vám to, díky tomu získáte, pomůže Vám to vyřešit, atd.

Nabízené řešení, zákazníkovi, musí poskytnout i důvod, proč si vybrat právě Vás a ne konkurenci.

Např.:
Práce na směny, nabídka delší záruční lhůty, velké skladové zásoby, produkt lze ihned poskytnout, neplatíte za dopravu, garance výjezdu servisního vozidla do 30 min, atd.

Zamyslete se nad tím, proč si má zákazník vybrat Vás, a ne konkurenci. Sepište si opět 10-20 bodů a vyberte z nich TOP 3. Propracované a cílené inzeráty, mailové kampaně, ppc a další formy propagace jsou pro úspěšnost reklamy klíčové. Získáte tím o 10-ky, možná i 100-ky % obchodů měsíčně více, než tomu je doposud. Po čase se z kvalitně zpracovaných reklam stane investice ,,stroj na peníze“, který budete schopni velmi jednoduše ovládat. Snadno si propočítáte a zjistíte případné množství objednávek.

PS: Pokud něco slibujete, dokládejte to referencemi od zákazníků, popřípadě hmotnými důkazy.

Metoda #5 Požádejte zákazníky o doporučení a aktualizujte své portfolio spokojených klientů

Databáze klientů je klíčová. Nejedná se pouze o seznam jmen. Jedná se o detailní přehled informací o klientovi, které nám umožní seriózní a úspěšné podnikání. Poskytne nám oporu v opětovném navázání kontaktu s klientem, zajistí pravidelnost a četnost jednotlivých obchodů, pomůže v utužování obchodních vztahů,… Databázi považujte vždy za silný zdroj budoucích výdělků.

Díky výše popsanému přístupu klienti nahlížejí na Vaše nabídky s minimální skepsí, důvěřují Vám, tudíž uzavírání obchodů, na základě znalosti klienta, povede ke zvýšení úrovně byznysu. Výhoda těchto klientů spočívá v následném možném doporučení dalším potencionálním zákazníkům. A doporučení, jak již víme, je velmi silný prodejní nástroj. Nejenže nic nestojí, ale u nového klienta zajistí ztrátu obav a urychlí vzájemnou spolupráci či obchod.

Zvolte strategii založenou na kvalitní prezentaci nabídky. Seznamte s ní klienta a spojte svůj požadavek s konkrétní situací či problémem, čímž docílíte odlehčeného a nenásilného přístupu. Sepište na papír seznam bodů, problémů či situací, do kterých se klient může dostat. Přímá konfrontace s problémy nebo situacemi umožní klientům lépe se zorientovat a poskytnout tak vhodná a potřebná doporučení.

Jak si říci o doporučení?
Např: ,,Pane zákazníku, Vy jste byl s nabízenými službami velmi spokojen. Rád bych se Vás tedy zeptal: ,,Znáte někoho z blízkého okolí, kdo by ocenil poskytované služby a využil naši nabídku?“ Nebojte se, požádat o doporučení. Tvořte si „doporučující seznamy“. Poskytnou Vám široký zdroj budoucích klientů a peněžní tok pro Vaši firmu.

Je mnoho cest, jak toho docílit. Zvolte si takovou, která Vám bude vyhovovat, a kterou jednoduše uvedete do praxe.

Metoda #6 Hra s čísly

Každý obchodník musí disponovat vlastní statistikou! Pravidelnost její aktualizace (analýza, vyplňování, doplňování údajů,…) vylepší Vaše statistické výsledky. Na základě těchto dat máte jednoznačný přehled nad vlastními financemi, přehled o kvalitě a schopnosti plnit osobní a obchodní cíle. Pomocí statistiky si lze také vypočítat předpokládané výnosy, maximálně možné náklady na realizaci reklam, získat představu o chování trhu – silná i slabá obchodní období,…

Bonus: | Dávejte klientům dárky

Každý z nás ocení, pokud si na něj někdo vzpomene, či mu dá nějakou maličkost jen tak. Při budování vztahů s klienty myslete i na získání informací ohledně toho, co rádi dělají a podnikají ve svém volném čase (koníčky, sporty, zábava, knihy, atd.). Vyvarujte se dárkovým reklamním předmětům. K příležitostem (narozeniny, svátek,…), pošlete dárek související s oblíbenou činností zákazníka.

Tímto si nakloníte klienta na svoji stranu a odlišíte se od ostatních obchodníků. Tak se stanete jejich volbou číslo jedna v případě potřeby služeb nebo produktů.

Víte o dalších metodách jak získat legálně peníze pro podnikání? Napište do komentářů.

6 klíčových metod jak získat peníze pro Vaše podnikání a přitom si nepůjčit ani korunu by

Zanechat odpověď