Úspěšně podnikáte, a přesto máte čas

Jak získat investora pro Váš projekt

Jak získat investora pro váš projekt

Disponujete skvělým nápadem? Věříte, že dokáže lidem pomoci? Chcete nápad uskutečnit, ale chybí Vám peníze? Sepsal jsem průvodce, který Vám poskytne potřebné informace a návody, jenž mohou pomoci se více přiblížit Vašim snům.

Každý podnikatel “chtě nechtě”, chodí s “kůží na trh”, za účelem co nejlépe prezentovat svůj výrobek nebo službu. Zajisté to mnohdy není lehký úkol. Stejně tak, jako když chcete získat peníze pro Vaše podnikání či skvělý projekt.

Existují lidé, kteří si myslí, že dokáží získat peníze nebo investora pro svůj projekt bez předchozí přípravy. Z 90% to však nefunguje a nedá se tedy na tuto možnost příliš spoléhat. Předstoupíte-li před člověka, od kterého očekáváte budoucí investici pro Váš projekt, budete potřebovat k jeho získání nejen osobní kouzlo, skvělý nápad, ale zejména poutavou prezentaci, kterou mu s entuziasmem představíte.

1/ Sepište podnikatelský plán

Pokud chcete cokoli realizovat, potřebujete plán. Ať už se jedná o stavbu domu nebo podnikání, vždy je nutné dopředu mít jasnou představu o tom, čeho chcete dosáhnout, co k tomu potřebujete a kam se chcete za určitý časový úsek posunout.

Pro sestavení podnikatelského plánu začněte s odpověďmi na dané otázky:

 1. Co chci prodávat?
 2. Proč to chci prodávat?
 3. Pro koho je produkt určen?
 4. Proč by si měl kupovat produkt od Vás?
 5. Za kolik dané budete prodávat?
 6.  Jaké prodejní „kanály“ použijete?

atd…

Sestavovat plán je dobré hned z několika důvodů např.: Chybovat na papíře je levnější. Ověříte si, zdali Vaše nápady dávají smysl a zda jsou dlouhodobě rentabilní.

Možná struktura podnikatelského plánu:

 • úvod
 • bodově sepsán záměr
 • stručný popis produktu nebo služby
 • kdo je cílová skupina
 • proč by měla cílová skupina kupovat
 • jaký přínos to pro ně bude mít
 • popis trhu
 • jak vytvářet zisk
 • přehled nákladů, porovnání se zisky
 • analýza případné konkurence
 • obchodní a marketingové aktivity
 • cíle firmy
 • návrh financování projektu
 • možná rizika a jejich případná řešení
 • personální struktura ve firmě

2/ Jak zaujmout a následně získat investora?

Investoři jsou většinou velmi úspěšní obchodníci a podnikatelé, kteří v životě dosáhli určitého postavení, ale mohou to být i obyčejní lidé, kteří investují prostřednictvím třetích stran.

Nás bude zajímat první kategorie. Aby jste takového investora zaujali, potřebujete si vytvořit detailní analýzu Vašeho návrhu, kterou následně v podobě prezentace předložíte investorovi.

Můžete využít tyto otázky:

 • Proč by měl investovat?
 • Co mu to přinese? Co z toho získá?
 • Jaký to bude mít přínos pro lidi?
 • Jak velká má investice být? + Jaká bude návratnost?
 • Jak to budeme prodávat? Jaké budou prodejní „kanály“?
 • Jaká je poptávka?
 • Konkurence? Pokud ano, čím se budete lišit? Co nabídnete jako přidanou hodnotu?

-atd.

Kapitál však není vše, co pro realizaci dobrého nápadu potřebujete.
Nedílnou součástí podnikání a podstata jeho rozvoje spočívá v prodejním systému, v kontaktech, zkušenostech a penězích.

Nápad musí být jasně zformulován a představován prostřednictvím jednoduché vize, s níž se investor velmi snadno ztotožní. Pak můžete očekávat jeho kladný postoj investora, jeho získání a podporu při uskutečnění. Musíte se investorovi prodat! Stáhněte si můj ebook Pravidla prodeje, kde popisuji prodejní techniky z praxe.

3/ Příprava prezentace

Pojměte prezentaci jako příběh. Vytvořte vlastní, poutavé, motivační sdělení vztahující se Vašemu nápadu. Dejte si doopravdy záležet! Apelujte na jeho atraktivitu, působivost a snažte se v potencionálním investorovi vzbudit zájem stát se jeho součástí.

Pamatujte si, že vystupování a přednes se dá naučit. Stejně tak i potlačit případný strach z komunikace s cizím člověkem. První dojem je nejdůležitější, nelze už ho zopakovat. Je tedy zapotřebí dbát na objektivitu, reálnost, vyvarovat se zatajování a zkreslování údajů. Pokud neznáte na položenou otázku odpověď, nebojte se přiznat, že to nevíte. Domýšlením a nereálnou představou můžete akorát přijít o důvěru investora a možná i o jedinečnou šanci, jak získat peníze pro Vaše podnikání.

Mýty o prezentaci:

 • Nezáleží na vzhledu
  Naopak, na vzhledu záleží. Musíte být kultivovaně a čistě oblečeni, umyti.
 • Neumím se vyjadřovat
  Někdo se umí prezentovat, někdo ne. Pokud patříte do té druhé skupiny, stejně jako já, je zapotřebí věnovat čas nácviku a zdokonalování rétoriky.
 • Naučit se prezentaci nazpaměť
  Neučte se vše nazpaměť. Učení dlouhých textů přenechte hercům.
 • Nesmím být nervózní
  Skoro každý je nervózní. Navíc lehká nervozita Vám pomůže a bude Vás motivovat.
 • Negestikulujte
  Profesionální řečníci k mluvenému projevu používají i gesta, řeč těla, nestojí jak prkno. Uvolněte se a pohybujte se tak, abyste se cítili přirozeně.

Prezentace musí obsahovat:

 • rychle, jasně řekněte investorovi, co z toho bude mít, když bude investovat
 • prezentujte řešení svého nápadu
 • vyzdvihněte výhody Vašeho řešení
 • prezentaci musíte podložit fakty (výzkum, průzkum, čísla mluví za vše atd.…)
 • prezentace by měla končit sumarizací a AKČNÍM PLÁNEM

4/ Samotná prezentace

Postavte základ vyjednávání na jednoduchém, zato však na velmi poutavém příběhu, díky němuž získáte pozornost investora, případně jeho ochotu investovat.

Uvědomte si, že tvůrcem prezentace jste Vy sami. Zásluhou ní získáte pomoc při realizaci projektu. Je tedy pouze na Vás, jak se k tomu postavíte. Rozhodně však neopomíjejte fakta jednoduchosti, stručnosti a názornosti (základní struktura prezentace musí být max. na 1 A4), která investorovi představí v poutavé formě Váš nápad. Samozřejmě nezapomeňte zmínit i podmínky, za jakých se může podílet na případném úspěchu.

Rozhodněte se, co vlastně od investora chcete, pak následně o to jasně a hlavně slušně žádejte.

Pokud investora nezaujme návrh během několika minut Vaší prezentace a neuvidí v něm přínos, investovat nebude. V tomto případě doporučuji mít s sebou již prototyp nápadu, případně co z nápadu mohou vidět, atd. Je to velmi klíčové a mnohdy zaručí i vyšší efektivitu (např. jedna fotografie je víc, než tisíc slov).

Musíte mít nejen přehled o pocitech, přáních, touhách a obavách investora, ale hlavně i představy o své cílové skupině, která rozhodne o úspěchu či nezdaru Vašeho nápadu.

V prezentaci nevěnujte přílišnou pozornost detailům. Mohlo by se stát, že se v nich přestanete orientovat a investor ztratí zájem.

Dávejte pozor na ztrátu souvislostí mezi jednotlivými částmi prezentace, protože pak se stane následující

 • Investor začne přemýšlet nad tím, co jste tím vlastně chtěli říci (ztrácí přehled, a tím i zájem).
 • Investor Vám začne příliš vstupovat do prezentace. Vytrácí se kontinuita a energie osobního projevu.
 • Investor přestane vnímat poskytované informace, začne se nudit nebo dokonce vykazovat známky podrážděnosti.

5/ Nejčastější chyby při žádání o investice:

 • podnikatelský plán se podceňuje
 • snaha nestačí, rozhodují výsledky
 • přeceňování hodnoty a přínosu pro lidi
 • podceňování množství času a peněz potřebné k dosažení úspěchu
 • žadatelé často neumějí naslouchat
 • neuvědomují si náročnost podnikání

Nebojte se riskovat! I sebemenší krůček směrem k inovaci představuje odrazový můstek pro realizaci velkých proměn v podnikání. Uskutečněte potřebné kroky k dosažení Vašich snů a cílů. Vyvarujte se dosavadním chybám, ale nebojte se dělat chyby nové. Pokud upadnete, zvedněte se a pokračujte dál bez zaváhání. Mějte na paměti, že úspěch v podnikání je zejména založen na správném načasování, informovanosti, nemít strach udělat chyby a nápaditosti budoucího podnikatele.

Jaké máte Vy zkušenosti se získáváním investora? Napište do komentářů.

Jak získat investora pro Váš projekt by

Zanechat odpověď